The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Key word: , metabolic syndrome

CLINICAL MEDICINE

COMPARATIVE ANALYSIS OF MARKERS EFFICIENCY OF VISCERAL OBESITY DETECTION IN MEN WITH METABOLIC SYNDROME

Deev D.A., Pinkhasov B.B., Selyatitskaya V.G., Matsievskaya T.R., Mokhova I.G.

INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION: MOLECULAR ASPECTS OF FORMATION, PROGNOSIS FOR THE FUTURE (REVIEW)

Dolgova N.S., Yavorskaya S.D., Igitova M.B.

Disturbance of the secretion of melatonin in metabolic syndrome

Alekseeva N.S.

Early vascular aging. Nowadays status of the problem

Nilsson Peter M., Yakhontov D.A., Ostanina Yu.O.

Abdominal obesity, metabolic syndrome and respiratory function disturbance

Travnikova N.Yu., Ragino Yu.I., Kovalkova N.A., Voevoda M.I.

Clinical, psychological and metabolic characteristics of obese children

Kazanina O.N., Kartseva T.V., Mitrofanov I.M., Timofeeva E.P., Rudin A.N., Ryabichenko T.I., Setskova S.Yu.

Prevalence of abdominal obesity in the Siberian population

Simonova G.I., Mustafina S.V., Shcherbakova L.V.

Composition of blood free and esterified fatty acids under the forming of metabolic syndrome

Novgorodtseva T.P., Karaman Yu.K., Zhukova N.V., Lobanova E.G., Antonyuk M.V.

Immunometabolic peculiarities of the comorbid course of the chronic cholecystitis and metabolic syndrome

Yurenko A.V., Antonyuk M.V., Dem’yanenko N.B., Shchedrina O.B.

Natriuretic peptides in patients with metabolic syndrom

Gvozdenko T.A., Simonova I.N., Khodosova K.K., Veremchuk L.V.

Combined administration of the atorvastatin and antioxidant coenzyme Q10 at metabolic syndrome

Yubitskaya N.S., Antonyuk M.V., Yan’kova V.I.

Inflammatory response in patients with myocardial infarction with Q waves and with/ without metabolic syndrome

Malkova T.A., Lozhkina N.G., Ragino J.I., Kuimov A.D., Voevoda M.I.

Deforming dorsopathy in patients with the combination of arterial hypertension, dyslipidemia, obesity: possible solutions of the problem

Dolgova N.A., Shkurupiy V.A., Yakimova A.V., Dobrovolskaya N.P.

Clinicomorphological parallels in abdominal obesity

Bespalovа I.D., Ryazantseva N.V., Kalyuzhin V.V., Dzyuman A.N., Osikhov I.A., Medyantsev Yu.A., Klinovitskiy I.Yu., Murashev B.Yu., Afanas’eva D.S, Bychkov V.A.

PREVENTIVE MEDICINE

INTERACTION BETWEEN MAIN FACTORS OF METABOLIC SYNDROME PATHOGENESIS AND ITS COMPONENTS IN MEN

Lutov Yu.V., Selyatitskaya V.G, Vasileva O.V., Pinkhasov B.B.

The role of metabolic disorders in the risk of acute idiopathic deep venous thrombosis of the lower extremities development

Rоvenskikh D.N., Usov S.A., Voevoda M.I.