The Siberian Scientific Medical Journal
 
 

The Siberian Scientific Medical Journal / Vol. 34, № 4, 2014

MEDICAL BIOLOGICAL SCIENCES

The effects of fibronectin on the migration activity of endothelial cell line EA.Hy926

Lykov A.P., Bondarenko N.A., Kim I.I, Poveshchenko O.V., Poveshchenko A.F., Konenkov V.I.

Pathomorphological changes of the organs of pancreatoduodenal zone in acute experimental pancreatitis and in terms of its correction

Fedorenko V.N., Nadeev A.P., Pustovetova M.G.

Phenotypic and functional features of human M2-like macrophages

Sakhno L.V., Tikhonova M.A., Shevela E.Ya., Tyrinova T.V., Leplina O.Yu., Ostanin A.A., Chernykh E.R.

Investigation of hypothermia delayed influence on rats hemostatic system parameters

Lycheva N.A., Shakhmatov I.I., Kiselev V.I., Vdovin V.M.

CLINICAL MEDICINE

Peculiarities of the arterial hypertension dynamics depending on occupation and personality

Ermakova M.A., Aftanas L.I., Shpagina L.A.

Characteristics of psychophysiological stress markers in patients with arterial hypertension depending on the level of occupational risk

Ermakova M.A., Aftanas L.I., Shpagina L.A.

Evaluation of level of cytokines produced by peripheral blood mononuclear cells of patients with chronic heart failure after mobilization of bone marrow stem cells with G-CSF

Poveshchenko O.V., Kim I.I, Shevchenko A.V., Pokushalov E.A., Romanov A.B., Bondarenko N.A., Lykov A.P., Poveshchenko A.F., Karaskov А.М., Konenkov V.I.

Pelvic venous congestion in women with pelvic organ prolapse

Lyubarsky M.S., Soluyanov M.Yu., Koroleva E.G., Rakitin F.A, Khapaev R.S.

Clinicomorphological parallels in abdominal obesity

Bespalovа I.D., Ryazantseva N.V., Kalyuzhin V.V., Dzyuman A.N., Osikhov I.A., Medyantsev Yu.A., Klinovitskiy I.Yu., Murashev B.Yu., Afanas’eva D.S, Bychkov V.A.

Bifidobacterium species range and microbial landscape of the large intestine in children with functional disorders of the digestive system

Nemchenko U.M, Popkova S.M., Rakova E.B., Rychkova L.V., Serdyuk L.V., Ivanova E.I., Savel’kaeva M.V., Dzhioev Yu.P.

Life quality of patients with hypertension in the application of pulse electrotherapy and sodium chloride bath

Markova E.N., Nikolaev Yu.A., Mitrofanov I.M., Polyakov V.Ya., Pospelova T.I., Dolgova N.A.

Influence of gender characteristics on 1 year outcomes after coronary artery bypass graft

Sumin A.N., Korok E.V., Gayfulin R.A., Ivanov S.V., Barbarash O.L.

The relationship of the autonomic nervous system condition with clinical and biochemical parameters in patients with arterial hypertension combined with diseases of the hepatobiliary system in the North

Gevorgyan M.M., Nikolaev Yu.A., Kozaruk T.V., Voronina N.P., Obukhov I.V., Polyakov V.Ya., Kosheleva A.P.

Correlation of borderline values of cardio-vascular ankle indexes with clinical and instrumental parameters in patients with coronary heart disease

Sumin A.N., Shcheglova A.V, Fedorova N.V., Zhuchkova E.A., Barbarash O.L.

Associations of the average corpuscular hemoglobin concentration in red cells with clinical characteristics of acute myocardial infarction

Urvantseva I.A., Nikolaev K.Yu., Salamatina L.V., Milovanova E.V., Seitov A.A., Nikolaeva A.А.

Prognostic value of proteasome activity determination in squamous cell carcinomas of head and neck

Choynzonov E.L., Spirina L.V., Kondakova I.V., Chizhevskaya S.Yu., Shishkin D.A., Kulbakin D.Yu.

Diagnostics and treatment of mediastinum tumors

Chikinev Yu.V., Drobyazgin E.A, Anikeeva O.Yu., Polovnikov E.S., Kudryavtsev A.S., Berkasova I.V., Chagin G.N.

Efficiency of combined therapy of anemia complicating pregnancy

Udut Ye.V., Sotnikova L.S., Burmina Ya.V., Miroshnichenko L.A., Simanina Ye.V., Zyuz’kov G.N., Zhdanov V.V., Chaykovskiy A.V., Stavrova L.A.

Vitrectomy in air at the surgical treatment of local tractional retinal detachment for retinopathy of prematurity

Tereshchenko A.V., Belyiy Yu.A., Yudina Yu.A.

The iris fluorescein angiography in diagnosis of vascular changes in pseudoexfoliation syndrome

Frankovska-Gerlak M.Z., Agafonova V.V., Kerimova R.S., Solomin V.A., Shatskikh A.V., Khaludorova N.B., Chubar V.S.